Z druhého zasadnutia NRSNM

Dňa 28. decembra 2022 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa za prítomnosti 24 členov uskutočnilo 2. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorým predsedala Dušanka Petráková. Celková schôdza bola v znamení volieb vedenia a členstva do ďalších telies národnostnej rady.

Po schválení programu rokovania bola schválená i zápisnica z prvej pracovnej schôdze NRSNM zo 16. decembra 2022. V rámci tretieho bodu boli zvolení traja podpredsedovia NRSNM: Tatiana Vujačićová z Báčskeho Petrovca, Janko Havran zo Starej Pazovy a Pavel Surový z Kysáča. Následne sa uskutočnila voľba zloženia Výkonnej rady NRSNM, ktorej predsedníčkou sa stala Elena Turanská zo Selenče. Podpredsedmi VR sa stali Miroslav Tomáš z Kovačice a Nataša Kolárová zo Šídu. Členmi VR sú: Michal Hataľa ml. z Hložian – poverený vzdelávaním, Boris Babík zo Starej Pazovy – poverený kultúrou, Branislav Kulík z Nového Sadu – poverený informovaním a Ján Svetlík z Aradáča – poverený úradným používaním jazyka a písma.

Osobitným bodom bol schválený počet členov jednotlivých výborov – 11 a následne tiež v rámci osobitných bodov boli zvolení predsedovia, podpredsedovia a členovia štyroch výborov NRSNM. Predsedom výboru pre kultúru sa stal Alexander Bako zo Starej Pazovy a podpredsedom Miroslav Oravec z Vojlovice. Predsedom výboru pre vzdelávanie sa stal Ján Pavlis z Báčskeho Petrovca a podpredsedníčkou Tatjana Bovdišová z Kovačice. Predsedníčkou výboru pre informovanie sa stala Anamária Tamašiová z Nového Sadu a podpredsedníčkou Drahoslava Čiefová z Báčskej Palanky. Predsedom výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa stal Miroslav Jurica z Padiny a podpredsedom Janko Sklabinský z Boľoviec. V rámci desiateho bodu bola podaná konštatácia o ukončení mandátu pred uplynutím funkčného obdobia Jánovi Šuľanovi z Báčskeho Petrovca z postu člena NRSNM z dôvodu podania demisie.

V rámci spoločného bodu Schválenie rozhodnutí, ktoré vyniesla Výkonná rada NRSNM, členovia schválili mienky týkajúce sa dokumentov prislúchajúcich výborom pre vzdelávanie, kultúru a úradné používanie jazyka a písma – úhrnne 37 stanovísk a mienok resp. iných dokumentov.