Národnostnú radu navštívila riaditeľka NVU Hlas ľudu

Dňa 13. januára 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa stretli predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová. Dôvodom ich stretnutia bola finančná podpora, ktorú by Národnostná rada v nasledujúcom období mohla poskytnúť Hlasu ľudu. Totiž NVU Hlas ľudu sa v tomto roku nachádza v sťaženej finančnej situácii, predovšetkým keď ide o zadováženie papieru na tlač novín, ktorý sa vo svete stal deficitným tovarom. Jeho cena zo dňa na deň rastie a dostupnosť klesá. Touto príležitosťou je dohodnuté, že NRSNM a Výbor pre informovanie v rámci svojich kompetencií a v súlade s plánom a programom činnosti podporí našu novinovo-vydavateľskú ustanovizeň technickým vybavením. Práve jeho nedostatok je v tejto chvíli najviditeľnejší, čo vplýva na konečný výsledok práce redakcie. V rozhovore medzi riaditeľkami bolo definované, že prioritou bude kvalitný fotoaparát a laptop, takže touto príležitosťou sa dohodli, že NRSNM v súlade so svojimi terajšími finančnými možnosťami v čím kratšej lehote daruje Hlasu ľudu fotoaparát.