28. Detská divadelná prehliadka 3xĎ

V poradí 28. ročník detského divadelného sviatku 3xĎ sa uskutočnil dňa 10. decembra 2022 v staropazovskej divadelnej sále, kde najprv bolo slávnostné otvorenie. Ako prvý sa prítomným prihovoril Boris Konček, tretí tajomník z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a tohtoročnú detskú divadelnú krajinu otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

V repertoári 28. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ boli dve súťažné predstavenia. Z Bingule predstaviteľmi boli malí divadelníci spred SKUS Milana Rastislava Štefánika s hrou Mama, poď sa hrať, ktorých nacvičila Tijana Farkašová. Staropazovčania hrali na domácej pôde ako predstavitelia divadelnej odbočky Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka s hrou Moje prvé rande, ktorých nacvičili Ivan Ječmen a Alexander Materák.

Aj toho roka na 3xĎ boli dve poroty. Detskú tvorili: Ema Lakatošová, Tamara Očovajová a Lena Stankovićová a jediným členom odbornej poroty bol Peter Hudák, režisér z púchovského divadla zo Slovenskej republiky.

Najúspešnejším súborom a jednotlivcom ceny udeľovali L. Lakatošová a Boris Konček. Prvú cenu – zlatú plaketu NRSNM odborný porotca udelil predstaveniu Moje prvé rande ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a druhú cenu – striebornú plaketu NRSNM získalo predstavenie Mama, poď sa hrať SKUS Milana Rastislava Štefánika z Bingule.

Podľa rozhodnutia porotníka zo Slovenska udelené boli tieto ceny: Cenu za najúspešnejšie kostýmy dostali rodičia hercov zo Starej Pazovy; Cenu za najúspešnejšiu scénografiu dostali Tijana Farkašová, Daroslav Farkaš a Jaroslav Žembery; Cena za dramatizáciu bola udelená Ivanovi Ječmenovi a Aničke Balážovej; Cenu za najúspešnejšiu réžiu Ivanovi Ječmenovi a Alexandrovi Materákovi; Cenu za najúspešnejšieho debutanta na prehliadke dostali Jozef Kováč a David Petrić zo Starej Pazovy; Cenu za najúspešnejšiu debutantku na prehliadke dostali Milica Maľová, Mária Kaňová, Mia Častvenová a Ivana Špehárová z Bingule a Cenu za najúspešnejšie stvárnenú epizódnu mužskú postavu Kristián Poliovka zo Starej Pazovy; Cenu za najúspešnejšie stvárnenú epizódnu ženskú postavu získala Edita Hudecová zo Starej Pazovy a Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu – Mária Grbićová zo Starej Pazovy; Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu a Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin tentoraz neudelili.

Detská porota na tohtoročnej prehliadke 3xĎ udelila ceny nasledujúcim poradím: Cenu za najlepšiu herečku v predstavení Moje prvé rande – Edite Hudecovej; Cenu za najlepšiu herečku v predstavení Mama, poď sa hrať – Lei Častvenovej; Cenu za najsympatickejšieho herca v predstavení Moje prvé rande – Kristiánovi Poliovkovi; Cenu za najsympatickejšiu herečku v predstavení Mama, poď sa hrať – Nikoline Gašparovej; Cenu za najkomickejšieho herca v predstavení Moje prvé rande – Vasilovi Vrškovi; Cenu za najkomickejšiu herečku v predstavení Mama, poď sa hrať – Viktórii Dubovskej; Cenu za najsympatickejší herecký pár v predstavení Moje prvé rande – Márii Grbićovej a Tatijane Babinkovej a Cenu za najsympatickejší kostým v predstavení Moje prvé rande – Mii Jašovej.

Festival okrem NRSNM podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

SPRÁVA z 28. Prehliadky 3xĎ

sprava detskej poroty