Podpora realizácii hodín slovenského jazyka

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny už celý rad rokov finančne podporuje realizáciu hodín slovenského jazyka ako alternatívneho programu v predškolských ustanovizniach, kde nejestvujú skupiny so slovenskou vyučovacou rečou. Ako následok takého projektu je navýšený počet žiakov na hodinách slovenčiny s prvkami národnej kultúry v Čeláreve, Báčskej Palanke, Novom Sade ako aj obstátie slovenských tried v Bielom Blate a v Slankamenských Vinohradoch. V rámci programu sa pravidelne deti zúčastňujú na koncoročných programoch na ZŠ Zdravka Čelara v Čeláreve.

V tomto školskom roku alternatívny program navštevovalo na úrovni materských škôl ponad 70 detí.