50. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

V areáli hložianskeho amfiteátra 18. júna 2022 sa uskutočnil 50. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… Spoluzakladatelia, spoluorganizáori a realizačný tím hostiteľov sa i toho roku snažili vytvoriť čím prajnejšie podmienky na priebeh festivalu. V Hložanoch v tento deň festivalom tradične žije celá osada a tak folklór i tentoraz bolo cítiť na každom kroku. Mal tri súťažiace časti – koncert speváckych skupín a orchestrov a dva tanečné koncerty. Poobedňajší a večerný, ktorý mohli sledovať i diváci prostredníctvom priameho televízneho prenosu RT Vojvodiny.

Prítomným sa v Dome kultúry pred koncertom speváckych skupín a orchestrov prihovoril Vladimír Francisty, riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Po jeho ukončení nasledovalo defilé hložianskymi ulicami a tak sa všetky súbory dostali k festivalovému dejisku – amfiteátru. V rámci otváracieho ceremoniálu svojrázne úvodné slovo mal predseda Organiozačno-správnej rady 50. FF Tancuj, tancuj… Michal Hataľa, ktorý v pokračovaní privítal vzácnych hostí. Nasledovali príhovory zástupkyne predsedu rady MS Hložany Sone Ďurišovej, predsedníčky Obce Báčsky Petrovec Jasny Šprochovej, predsedu MSS Branislava Kulíka a predsedníčky NRSNM Libušky Lakatošovej. Festival otvoril párik víťazného súboru 49. FF Tancuj, tancuj… – KOS Jednota z Hložian – Tijana Adámeková a Ľuboslav Hataľa, vnučka a vnuk jedných zo zakladateľov tohto festivalu. Po vztýčení festivalovej vlajky nasledoval spoločný otvárací tanec predstaviteľov všetkých folklórnych súborov.

Na tohtoročnom festivale sa zúčastnili spevácke skupiny, ľudové orchestre a folklórne súbory z Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Padiny, Starej Pazovy, Nového Sadu, Kysáča, Vojlovice, Lalite, Hajdušice, Hložian, Kulpína a Iloka (Chorvátsko). Po ukončení druhého koncertu – súťažiacej časti, v rámci revuálnej časti vystúpili hosťujúce súbory z Nového Sadu – Folklórny súbor Vila a Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice zo Slovenskej republiky.

Kým vystupovali hosťujúce súbory odborná porota hodnotila vystúpenia tanečných súborov. Pracovala v zložení: Ružena Červenská, Milorad Lonić a Michal Spišiak. Ľudový odev hodnotil Patrik Rago a keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Juraj Súdi, Nataša Kolárová a Pavel Tomáš st. Koncert speváckych skupín a orchestrov moderovala Martina Benková a moderátormi koncertov tanečných skupín boli Elenka Vršková a Ivica Grujić Litavský. Scenáre všetkých koncertov napísala Anna Horvátová.

Výsledky festivalu vyzerajú nasledovne: v kategórii ľudových orchestrov 1. cena (zlatá plaketa) SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, 2. cenu (striebornú plaketu) získal Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny a 3. cena nebola udelená, keďže v konkurencii o cenu súťažili iba dva orchestre.

V kategórii speváckych skupín 1. cena (zlatá plaketa) patrila Dievčenskej speváckej skupine Kreatívneho centra z Kovačice 2. cena (strieborná plaketa) Ženskej speváckej skupine SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a dve rovnoprávne 3. ceny (bronzové plakety) patrili Ženskej speváckej skupine SKOS Detvan z Vojlovice a Mužskej speváckej skupine KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca. Špeciálne ceny získali: Staršia mužská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice a Mužskej speváckej skupine KOS Jednota z Hložian.

V kategórii tanečných skupín 1. cenu (zlatú plaketu) získala Mladšia tanečná skupina KOS Jednota z Hložian a tento súbor zároveň získal i Cenu NRSNM (kovovú sošku akademickej umelkyne Miry Brtkovej). Keď ide o 2. cenu (striebornú plaketu), získal ju Folklórny súbor V pivnickom poli SKUS Pivnica z Pivnice a 3. cenu (bronzovú plaketu) získal SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Špeciálnu cenu za umelecký výkon získal Folklórny súbor SKUS Slnečnica z Padiny.

Diplomy za ľudový kroj získali Folklórny súbor Klasy SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, Mladšia tanečná skupina FS V pivnickom poli SKUS Pivnica a Folklórny súbor Petrovčan Mládežníckeho združenia YMCA Srbsko z Báčskeho Petrovca.

Podľa ustáleného modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a KOS Jednota z Hložian. Organizátormi –Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili i Ministerstvo kultúry a informovania Srbskej republiky, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami APV, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Báčsky Petrovec, Miestne spoločenstvo Hložany, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian.

Festival mal niekoľko sprievodných podujatí – jarmok starodávnych jedál v organizácii ASSŽ a SŽ Slovenka, etnografickú výstavu Sviatočný ženský odev a príprava výbavy pre mladuchu v organizácii SŽ Slovenka a výstavu starých fotografií v organizácii MOMS Hložany.