Deň rodovej rovnosti

Ženy vo fókuse pri príležitosti Dňa rodovej rovnosti

Rozhodnutím Vlády Republiky Srbsko stanovený je Deň rodovej rovnosti, ktorý si pripomíname 11. júna, pretože je v ten deň v roku 1842 dovolené školenie žien v Srbsku. Z tých dôvodov a v spolupráci s Koordinačným tímom siete Život bez násilia, chceme zvlášť upriamiť pozornosť a afirmovať ženy, ktoré vynikli na pozitívny spôsob v rámci kompetencií Sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

Pre výnimočnú prácu v oblasti hudobného vzdelávania na území AP Vojvodiny vysúvame Tatjanu Mrđu, riaditeľku Hudobnej školy Josifa Marinkovića z Vršca.

Svojou obetavou prácou, početnými aktivitami a osobným zasadzovaním sa o uskutočňovanie práv a slobôd národnostných menšín v Srbskej republike pozitívne vynikli aj predsedníčky národnostných rád národnostných menšín v APV:

– Libuška Lakatošová – predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny;

– Jasna Vojnićová – predsedníčka Národnostnej rady chorvátskej národnostnej menšiny;
– Dr. Suzana Kujundžićová Ostojićová – predsedníčka Národnostnej rady bunjevskej národnostnej menšiny;
– Ljiljana Stehlíková – predsedníčka Národnostnej rady českej národnostnej menšiny;

– Anita Šalbotová – predsedníčka Národnostnej rady poľskej národnostnej menšiny.