Otvorené nové sídlo ÚKVS

Dňa 23. marca 2023 na Ulici Arsu Teodorovića číslo 11 bolo slávnostne otvorené nové sídlo Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Symbolickým prestrihnutím pásky zrekonštruované miestnosti otvorili primátor Nového Sadu Milan Ðurić, pokrajinská tajomníčka pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševićová a riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty.

Keďže doterajší priestor ÚKVS na Njegošovej ulici reštitúciou bol vrátený dedičom, už dávnejšie bola nastolená otázka vyhľadávania trvalejšieho zabezpečenia priestorov. Takže najväčšia vďaka v tomto zmysle patrí mestu Nový Sad a jeho správe pre majetkové a majetkovo právne záležitosti, ako aj Pokrajinskému sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, ktorí vyšli v ústrety ÚKVS. Našiel sa teda priliehavý priestor, ktorý bol zrekonštruovaný (mesto Nový Sad v rámci tohto projektu zainvestovalo prostriedkami v hodnote 38 miliónov dinárov) a prispôsobený potrebám tejto našej reprezentatívnej kultúrnej ustanovizne akou je ÚKVS.

Primátor mesta Nový Sad Milan Ðurić vo svojom prejave vyjadril želanie, aby príslušníci slovenskej národnostnej menšiny tieto priestory používali na pestovanie svojej kultúry, tradície, obyčajov, jazyka a písma a aby tento výstavný priestor aj skutočne žil. Kým pokrajinská tajomníčka Dragana Miloševićová neskrývala svoje potešenie z vynovených priestorov pre ÚKVS, ktorý bude veľa znamenať nielen pre slovenskú spoločnosť, ale I pre mesto Nový Sad a celú pokrajinu.

V mene spoluzakladateľom ÚKVS – Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny prihovorila sa i predsedníčka rady Dušanka Petráková, ktorá podčiarkla význam Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov ako významného partnera NRSNM v oblasti kultúry, nosného piliera na zachovávanie tradície a identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Okrem predsedníčky NRSNM prihovorila sa i Monika Podsklanová Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade. Program spestrili hrou na klavíri Marek Stupavský a prednesom Boris Babík.