Zasadala Komisia pre štipendiá

V paitok, 10. marca 2023 bola konštituovaná Komisia pre štipendiá. Na svojom prvom zasadnutí vypracovali pravidlá na udelenie finančnej podpory pre stredoškolákov  a na rozdelenie finančnej podpory pre zápis do 1. ročníka na stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, ako i  pravidlá na štipendium pre študentov v Srbsku a pravidlá na udelenie odporúčaní pre študentov Vládnych štipendií SR. Materiály budú posunuté na schvaľovanie Výkonnej rade a Národnostnej rade. Na zasadnutí Komisie sa zúčastnil aj predseda Výboru pre vzdelávanie, Ján Pavlis a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.