Slávnostné udeľovanie cien víťazom súbehu v kreslení komisku – na tému SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny usporiadal  slávnostné udeľovanie cien víťazom súbehu v kreslení komisku – na tému SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok  16.11.2023 so začiatkom o 14.00 hodine v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Bulvár Mihajla Pupina 1/IV v Novom Sade.

Súbeh v kreslení komisku – na tému SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH, má za cieľ prebudiť u detí príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny tvorivosť, povzbudiť rodovú rovnosť a nasmerovať ich k tomu, aby začali myslieť mimo rámca, čiže aby rozvíjali svoju fantáziu, motivovať ich. Keďže sú komiksy písané po slovensky posilňuje sa aj povedomie o príslušnosti k slovenskému ľudu netradičným spôsobom, čiže prostredníctvom sveta, ktorý si sami vytvoria.

Na slávnosnom udelovaní cien sa zúčastnili vítazi súbehu v dvoch kategoriách od prveho po  tretie miesto a predstavitelia jedenásť škôl z Bieleho Blata, Selenče, Laliťa, Aradáča, Kysáču, Báčského Petrovca, Kulpínu, Pivnice, Kovačice, Starej Pazove a z Lugu, ktoré sa zúčastnili sútaže.

Prítomných privítali Predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, Ján Žolnaj, slovenský spisovateľ pre deti a herec a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Mária Poptešinová.

Víťazi už tradične získajávajú i vecné ceny a tých ktorý nezískali hlavné ceny, odmenili sme  cenou útechy, s cieľom povzbudiť a nasmerovať našich mladých aby rozvíjali svoju fantáziu a povedomie o príslušnosti k slovenskému ľudu .

Odmeny sú udelené nasledovným víťazom:

V prvej kategórii (6-10 rokov) súťaže prišla úhrnne 51 práca žiakov základných škôl  z  5 prostredí: z Aradáču, Bieleho Blata, Selenče, Lalite a z Lugu.

Prvú cenu – Hernú stoličku, získal žiak IVb triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče Jakub Petráš za komiks na tému slovenskéj rozprávky Mechúrik – Koščúrik s kamarátmi.

Druhú cenu – 3D drevené hádanky,  získala žiačka IV2 triedy ZŠ Jovana Popovića z Lugu Mišel Považanová za komiks na tému slovenskéj rozprávky Medovníkový domček.

Tretia cena  – Herné slúchadlá, sa dostala do rúk Leovi Liptakovi žiačkovi III triedy ZŠ Nestora Žučného z Lalite za komiks na tému slovenskéj rozprávky Medovníkový domček.

V druhej kategórii (11-15-rokov) súťaže prišla úhrnne 81 práca žiakov základných škôl  zo 6  prostredí: z Aradáča, Kysáču, Báčského Petrovca, Kulpínu, Kovačice a zo Staréj Pazove.

Prvú cenu – Hernú stoličku, získala  Iva Chrťanova žiačka VII1 triedy ZŠ Ľudovíta Štúra z Kysáča za komiks na tému slovenskéj rozprávky Soľ nad zlato.

Druhú cenu –  3D drevené hádanky, získala  Lana Ivaniševićová žiačka VIIa triedy ZŠ Jána Čajáka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskéj rozprávky Medovníkový domček.

Tretiu cenu – Herné slúchadlá, získala Maša Lončar žiačka VIIa triedy ZŠ Jána Čajáka z Báčského Petrovca za komiks na tému slovenskéj rozprávky Medovníkový domček.

Odmenený boli však i tý, ktorý nezískali ceny a tým pádom sú udelené ceny útechy resp. Krabička na občerstvenie pre každého účastníka. Predstaviteľom škôl sú udelené  Ďakovné listy za účasť.