Poskytnuté dotácie na podporu produkcie obsahov v slovenskej reči

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 12.  mája 2023 vypísal tri konkurzy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023:

  • SÚBEH NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – PRODUKCIA
  • SÚBEH NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – JEDNORAZOVÉ GRANTY PRE ŠKOLENIE A PRAX
  • SÚBEH NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ V OBLASTI INFORMOVANIA – WEB PRODUKCIA

 

Súbeh na výrobu televíznych, rozhlasových, printových, hraných, hudobných a iných obsahov – Možnosť uchádzať sa na súbehu mali jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie. Základnou podmienkou súbehu je verejný záujem tunajších Slovákov a kvalita a inovácia v oblasti produkcie.

Súbeh na zveľadenie internet produkcie a web obsahov – Možnosť uchádzať sa na súbehu mali jednotlivci, súkromné produkcie, mimovládne organizácie, združenia a asociácie.  Podporia sa obsahy v tvare blogu, portálu a web-ové novinárstvo.

 Súbeh pre novinárov, študentov a pracovníkov v médiách – Súbeh bude trvať do vyčerpania prostriedkov. Možnosť uchádzať sa na súbehu mali terajší a budúci novinári. NRSNM podporuje osobnú iniciatívu zdokonaliť sa u nás alebo v zahraničí, ako aj volontérsku študentskú prax v našich médiách.

Všetky tri súbehy  boli otvorené do 30. októbra 2023.  Žiadosti – účelovosť prostriedkov hodnotila trojčlenná komisia Výboru pre informovanie NRSNM a  navrhla projekty, ktoré majú hodnotu a význam pre slovenskú verejnosť v Srbsku, a určila výšku finančnej podpory.

V utorok 19. decembra v miestnostiach NRSNM predsedníčka Dušanka Petráková podpísala zmluvy s týmito mediálnými pracovníkmi: Máriou Vrškovou, Zdenkou Kožíkovou, Jánom Žolnajom, Malvínou Zolňanovou, Annou Horvátovou, Josipom Švecom, Jaroslavom Berédim a Želimírom Šipickým.