V Nadlaku podpísali Dohodu o spolupráci

Vo štvrtok 18. januára 2024 sa v Nadlaku,  na pôde Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku,  stretli predstavitelia organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí z Maďarska, Srbska a Rumunska. Témou stretnutia Slovákov z Dolnej zeme bola Dohoda o spolupráci, čiže spoločné dolnozemské projekty.

V prvej časti boli udelené pamätné medaily a diplomy k 220. výročiu príchodu Slovákov do Nadlaku za dlhoročnú aktívnu spoluprácu týmto organizáciam z Maďarska – Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku, Čabianskej organizácii Slovákov, Slovenskému gymnáziu, základnej škole a kolégiu v Békešskej Čabe, a jednotlivcom Alžbete Holerovej Račkovej, Michalovi Lásikovi a Edite Pečeňovej. Zo Srbska Matici slovenskej v Srbsku, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a jednotlivcom Branislavovi Kulíkovi, Dušanke Petrákovej, Svetlane Zolňanovej a Anne Chrťanovej Leskovac.

V druhej časti sa reprezentanti Slovákov na Dolnej zemi zamerali na spoločné dolnozemské projekty. Dohodli sa pokračovať v spolupráci aj v roku 2024 a spolupodieľať  na realizácii 19 spoločných projektov.

Dohodu o spolupráci podpísali:

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Čabianska organizácia Slovákov z Maďarska, Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku z Rumunska a Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku, Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zo Srbska.