Mesiac október 2023

Kovačické Rozspievané klenoty

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v nedeľu 29. októbra 2023 usporiadal 31. Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní v prednese detí – Rozspievané klenoty. Na festivale súťažili 24 speváci z 12 slovenských prostredí a to v dvoch vekových kategóriach: mladšia veková kategória od…

Deň Hlasu ľudu

Vo štvrtok 19. októbra 2023 v miestnostiach Novinovo – vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Báčskom Petrovci prebiehali oslavy Dňa Hlasu ľudu. Pri tej príležitosti usporiadali panelovú diskusiu na tému Médiá národnostných menšín v digitálnom svete – výzvy a riešenia. Na oslavach boli slávnostne udelené…

Pokračovanie v spolupráci medzi NRSNM a RTV Vojvodiny

Na základe dohody o pokračovaní a prehlbovaní spolupráce medzi Varejnou mediálnou ustanovizňou Rádio – televíziou Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v utorok 24. októbra 2023 v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsedníčka Dušanka Petráková zodpovednému redaktorovi slovenskej redakcie Rádia Nový Sad Miroslavovi…

Odznel 42. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 22. októbra 2023 uskutočnil 42. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich ročníkov. Takže i tohtoročný festival realizačne…

Zasadnutie organizátorov republikových a medzinárodných súťaží

Dňa 18. októbra sa v pôsobnosti Ministerstva školstva konalo zasadnutie, na ktorom sa zúčastnili organizátori, resp. zástupcovia organizátorov republikových a medzinárodných súťaží pre žiakov základných škôl. Ministerstvo vytvorilo Pracovnú skupinu na vypracovanie kritérií súvisiacich s odmeňovaním žiakov základných škôl na základe výsledkov…

Konferencia o interkulturalite

V Novom Sade sa 7. októbra uskutočnila 9. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Interkulturalita vo vzdelávaní. Organizoval ju Pedagogický ústav Vojvodiny v spolupráci s Oddelením rusinistiky Univerzity v Novom Sade. Odzneli prednášky s témou interkulturality v slovenskom, rusínskom, srbskom a ruskom jazyku. Z konferencie bude publikovaný zborník,…

15. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku v organizácii za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na stretnutí sa zúčastnili zo…

Udelené Ceny Samuela Tešedíka

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku sú zriaďovateľmi prestížneho ocenenia pre dolnozemských učiteľov Ceny Samuela Tešedíka. Cena Samuela Tešedíka sa udeľuje každoročne počnúc rokom 2012 spravidla trom osobám…

Oslavy 30. výročia Metodického centra UMB v Banskej Bystrici

V utorok 17. októbra 2023 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa konala Konferencia Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku. Súčasťou konferencie boli oslavy 30. výročia Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí,…