Odznel 42. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 22. októbra 2023 uskutočnil 42. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich ročníkov. Takže i tohtoročný festival realizačne mali pod kontrolou Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Selenča, Obec Báč, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča a KUS Jána Kollára zo Selenče. Okrem nich festival finančne podporili i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a početní dobrodinci – predovšetkým z domáceho, selenčského prostredia.

            Prítomným v sieni selenčského Domu kultúry sa na samom začiatku slávnostne prihovorila Dušanka Petráková, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, ktorá festival otvorila. Pod hudobnú produkciu festivalu sa podpísala Slovenka Benková, scenár napísala a texty piesní hodnotila Katarína Melegová-Melichová a festival moderovali Anna Zorňanová a Miroslav Gašpar. Hodnotenie skladieb a interpretácií pesničiek mala na starosti odborná porota v zložení: Ondrej Pavčok, Marína Adamov Stojadinović a Valéria Ferčáková, predsedníčka poroty. Spevákov sprevádzal orchester v nasledujúcom zložení: Ladislav Kekez, Vlastimír Struhár, Miroslav Hemela a Miroslav Cerovský.

            Uvedený ročník do života priviedol 15 nových skladieb, ktoré uvedieme podľa poradia prednesov na samotnom festivale.

            Ako prvá odznela pieseň Plameň lásky, ktorej autorom skladby je Ondrej Maglovsky, autorkou textu Malvína Zolňanová, interpretkou Tatiana Jašková a úpravu a produkciu mal na starosti Ervin Malina.

            Autorom skladby Spomienka bol Ján Čemerský, autorom textu Miroslav Macháč, úpravu a produkciu mali Zlatko Klinovský a Jaroslav Berédi a interpretoval ju Boris Babík.

            Anna a Janko Hrubíkovci  boli autormi skladby a textu Nikdy viac sama, úpravu a produkciu mala skupina Southlanders a interpretovala ju Anna Hrubíková.

            Text Michala Kaňu Zmysel života zhudobnil Juraj Berédi, úpravu a produkciu piesne mal Igor Molnar Ðango a interpretoval ju Vladimír Kriška.

            Autorkou textu piesne Ľúbenie bola Ľudmila Kuníková, zhudobnila ju Milina Sklabinská,  úpravu a produkciu piesne mali Siniša Blanuša a Peter Sabadoš a interpretovala ju Renata Rybárová, ktorá získala ocenenie za najlepšiu interpretáciu.

            Vlastný text Nepokoj zhudobnil autor a zároveň interpret Boris Gabríni a v úprave a produkcii piesne mu pomohol Andrej Meleg.

            Jaroslav Berédi bol autorom skladby a textu piesne Smutný máj, úpravu a produkciu piesne mal Igor Molnar Ðango. Pieseň zaspievala Jana Galasová.

Úpravu a produkciu v poradí ôsmej súťažiacej skladby Realita, mal na starosti autor skladby a textu Ladislav Kekez a interpretoval ju Pavel Poniger Forero.

             Jedinečný je názov skladby autorky Olivery Popadićovej, ktorý text napísala Nataša Zimanová, úpravu a produkciu mal Rastislav Srnka a interpretovala ju Martina Agarská.

Skladbu a text piesne Najsilnejšia napísal Vladimír Marušić a interpetovala ju Andrea Stanivuková. Úpravu a produkciu mala skupina Southlanders. Autor za skladbu získal tretiu cenu.

To nie je moje meno je názov skladby autorky a interpretky Ivety Kováčovej. Text napísal a pieseň upravil Samuel Kováč. Skladba získala prvú cenu odbornej poroty a dostala aj Cenu NRSNM – sošku Miry Brtkovej.

Slovenka Benková bola autorkou skladby a textu Žijem. Úparvu a produkciu mal na starosti Rastislav Srnka a interpretkou bola Una Amidžićová. Skladba získala druhú cenu odbornej poroty.

Martina Berza zhudobnila text Kataríny Mosnákovej Bagľašovej Ďiaľky čo nás spájajú. Úpravu a produkciu podpisujú Siniša Blanuša, Jaroslav Berédi a Zlatko Klinovský. Pieseň zaznela v interpretácii Martiny Berzy a získala cenu za najlepší text.

Cenu poroty obecenstva získala pieseň Mesiac autora skladby a textu Dina Poliaka, ktorý pieseň i zaspieval. Úpravu a produkciu mali Siniša Blanuša a Andrej Meleg.

Samuel Kováč sa skladbou Sieť predstavil ako skladateľ a textár a zároveň urobil aj úpravu a produkciu. Interpretovalo ju trio – Maja Levárska, Silvia Grňová a Marek Černák.

Náplňou revuálnej časti Zlatého kľúča boli vystúpenia dvoch mladých talentovaných spevákov zo Slovenskej republiky Patrika Šarköziho a Mie Ricci Bartschovej.

Ceny odmeneným slávnostne udeľovali zástupkyňa predsedu Obce Báč a predsedníčka Organizačno-správnej rady 42. Zlatého kľúča Marína Balaban a predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková.