15. stretnutie slovenských učiteľov

Stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov, ktorí pracujú na národnostných školách v   Maďarsku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku  sa konalo na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku v organizácii za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na stretnutí sa zúčastnili zo Srbska učitelia zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Kovačice ako aj predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

V rámci podujatia bola analyzovaná odborná téma Zachovanie slovenského jazyka na Dolnej zemi – možnosti a prekážky. Svoje príspevky podali učitelia z Maďarska, Rumunska Chorvátska a zo Srbska. V mene učiteľov zo Srbska hovorili Anna Hrková  zo ZŠ mladých pokolení z Kovačice a Vladislava Havranová zo Starej Pazovy.