Rozdelené učebnice v slovenskej triede zdravotníckej školy

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila pre žiakov Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade na odbore zdravotná sestra – technik učebnice pre potreby vzdelávania po slovensky. Učebnice sú finančne podporené z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sprostredkované Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dňa 24. októbra predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková podpísala s riaditeľom školy Đorđem Iskrinom protokol o prebraní učebníc a učebných pomôcok a symbolicky odovzdala po jednom titulku žiakom nasledovne:

– Interná propedeutika

– Základy fyzioterapie

– EKG interpretácia

– Neurológia

– Teória ošetrovateľstva

– Anatómia človeka

– Vnútorné lekárstvo.

Učebnice pre odborné predmety budú súčasťou školskej knižnice, aby ich mohli využívať aj budúce generácie.