Kovačické Rozspievané klenoty

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v nedeľu 29. októbra 2023 usporiadal 31. Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní v prednese detí – Rozspievané klenoty. Na festivale súťažili 24 speváci z 12 slovenských prostredí a to v dvoch vekových kategóriach:

  • mladšia veková kategória od 7 – 10 rokov;
  • staršia veková kategória od 11 – 14 rokov.

Spevákov doprevádzal orchester pod vedením Pavla Tomáša mladšieho a prednes spevákov hodnotila odborná porota v zložení: Ivan Babka, Marijana Marčekova Valentova a Miroslav Juraj Bela. Udelili 9 cien: tri ceny v staršej a tri ceny spevákom v mladšej kategórii, dve ceny udelilo obecenstvo a jednu si vyspieval najmladší účastník festivalu.

Tohtoročný 31. Vojvodinský festival slovenských ľudových piesní v prednese detí – Rozspievané klenoty otvorila Dušanka Petráková predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.