Oslavy 30. výročia Metodického centra UMB v Banskej Bystrici

V utorok 17. októbra 2023 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa konala Konferencia Dolnozemskí Slováci ako téma spoločenských vied na Slovensku.

Súčasťou konferencie boli oslavy 30. výročia Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prvého založeného odborno – metodického pracoviska na akademickej pôde v Slovenskej republike.

Pri tej príležitosti Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny bola udelená CENA AGITO PRO MINORICA SLOVACA za dlhoročnú prácu v prospech slovenskej minority v Srbsku s dôrazom na vzdelávanie mladých generácií.

Cenu prebrala Dušanka Petráková predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Nasledvný deň sa delegácia z Rumunska a Srbska stretla s prorektorkou pre medzinárodné vzťahy doc. Miroslavou Knapkovou na Ekonomickej fakulte, kde hovorili o možnej spolupráce a realizácii školenia pre slovenských učiteľov v zahraničí a táboroch pre žiakov slovenských základných a stredných škôl v zahraničí.