Mesiac máj 2023

Súťaž zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Ďakujúc Ministerstvu osvety, Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinskej slovakistickej spoločnosti sa dňa 27. mája 2023 na Základnej škole Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch na čele s úradujúcou riaditeľkou Adrianou Halajovou uskutočnila Republiková súťaž zo slovenského jazyka a jazykovej kultúry. V rámci…

Kovačica 221-ročná

V rámci kovačických májových osláv v sobotu 20. mája 2023 sa uskutočnila aj prehliadka folklórnych skupín, na ktorej sa zúčastnilo vyše päťsto účastníkov zo siedmich slovenských prostredí. Prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková, ktorá vo svojom prejave zdôraznila, že by sme mali…

Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 20. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú fakultatívny program slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov…

Udelenie cien Pro Cultura Slovaca

Dňa 20. mája 2023 v centrálnom sídle DZSČR bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska – za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za šírenie dobrého mena slovenského…

Návšteva z Pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

V pondelok 22. mája 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková v miestnostiach NRSNM prijala Milinku Chrťanovú, úradujúcu asistentku pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev. Témou rozhovoru bola doterajšia, ale aj spolupráca v nadchádzajúcom období.

Prezentácia slovenčiny v Šíde

V stredu, 17. mája predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátoka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Slovákov v Šíde. Sústredenie v Slovenskom dome zorganizovala Nataša Kolárová, členka VR NRSNM. Rodičom, starým rodičom a početným médiám predstaviteľky NRSNM prezentovali možnosť vyučovania sa slovenského…

Jarný salón v Kovačici

V rámci Kovačických osláv 2023, ktoré prebiehajú od 13. do 25. mája v sobotu 20. mája sa pri otvorení výstavy insitného umenia – Jarného salónu v Galérii insitného umenia v Kovačici zúčastnila a prejavom prihovorila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Pritom zdôraznila, že prostredníctvom ďalšej krásnej…

Národnostná rada darovala laptop Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku

V utorok 16. mája 2023 v miestnostiach Ústredného archívu SEAVC v Srbsku v Starej Pazove predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou odovzdali Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku darček – laptop. Je to vzácna pracovná pomôcka, ktorou možno zachovať archívnu dokumentáciu v elektronickej podobe.…

220 rokov školstva v Kovačici

V rámci bohatého programu zaznamenávania 220. výročia školstva v Kovačici dňa 15. mája 2023 sa na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici najprv uskutočnilo odhaľovanie pamätnej tabule, mali tam deň otvorených dverí a v pokračovaní bolo otvorenie galérie riaditeľov. V Dome kultúry 3. októbra sa uskutočnila…