Národnostná rada darovala laptop Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku

V utorok 16. mája 2023 v miestnostiach Ústredného archívu SEAVC v Srbsku v Starej Pazove predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s tajomníčkou NRSNM Máriou Poptešinovou odovzdali Ústrednému archívu SEAVC v Srbsku darček – laptop. Je to vzácna pracovná pomôcka, ktorou možno zachovať archívnu dokumentáciu v elektronickej podobe. Tento vzácny darček prebrali pani farárka Svetlana Vojnićová Feldyová a archivárka Katarína Verešová – novinárka a publicistka.

Bola to skvelá príležitosť, aby archivárka K. Verešová spolu s p. farárkou S. Vojnićovou Feldyovou ukázali predsedníčke a tajomníčke národnostnej rady priestory historickej budovy, tzv. starej fary, v ktorej sídli tento náš celomenšinový cirkevný archív a aby im poukázali na samotný archívny material.