Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

Dňa 20. mája 2023 sa na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl a žiakov, ktorí navštevujú fakultatívny program slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Na súťaži sa zúčastnilo 36 žiakov z gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove. Organizátori súťaže boli Ministerstvo osvety, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť. Súťaž otvoril predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Pavlis.

Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečila pobyt na päťdňovom tábore v Slovenskej republike.