Udelenie cien Pro Cultura Slovaca

Dňa 20. mája 2023 v centrálnom sídle DZSČR bola udelená Cena Pro Cultura Slovaca. Jej tohtoročnými laureátmi sa stali: Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska – za prínos v oblasti tvorby a realizácie významných kultúrnych podujatí, za šírenie dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí, za dlhodobú podporu slovenského dolnozemského umenia a kultúry a za ich prezentáciu a propagáciu a Mgr. Pavel Čáni zo Srbska, za prínos v oblasti výtvarného umenia a šírenia dobrého mena slovenského dolnozemského umenia a kultúry doma a v zahraničí. Pamätný list bol udelený Jánovi Slávikovi zo Srbska za prínos v oblasti ľudovej kultúry. V mene NRSNM zo Srbska sa prihovorila podpredsedníčka národnostnej rady Tatiana Vujačićová.