Mesiac máj 2023

K vydávaniu učebníc

V piatok 5. mája t.r. sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstiev Klett, Nový logos a Freska. V mene vydavateľstiev sa na zasadnutí zúčastnila riditeľka Gordana Kneževićová Orlićová a redaktorka Tijana…

Zmeny v zákonoch z oblasti vzdelávania

Ministerstvo osvety malo od 7. – 27. apríla t.r. otvorenú verejenú rozprevu na zmeny a doplnky 6 zákonov z oblasti vzdelávania. Zmenám podliehali: – Zákon o základoch systému vzdelávania a výchovy – Zákon o základnom vzdelávaní a výchove – Zákon…

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023 Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma…