Sezonárium – Májový rozkvet prírody Vesny Opavskej

V pondelok 15. mája 2023 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade bola otvorená samostatná výstava akademickej umelkyne Vesny Opavskej z Belehradu pod názvom Májový rozkvet prírody z albumu Sezonárium. Na výstave sa najprv prihovoril riaditeľ ÚKVS Vladimír Francisty, o diele autarky hovoril kurátor výstavy Vladimír Valentík a prihovorila sa aj samotná umelkyňa. Program vernisáže moderovala Danica Vŕbová a hrou na gitare netradičným podaním jazzu spestril umelec Ervin Malina.

ArtD Vesna Opavská je umelkyňa slovenského pôvodu, ktorá žije a tvorí v Srbsku a Belgicku. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje témam ekológie a digitálneho záznamu a snaží sa pritom poukázať na dôležitosť ochrany prírody. Umelkynin prístup k digitálnej grafike sa odráža v kombinácii akvarelu, koláže a fotografie. Má rozpoznateľný štýl, ktorý je pre ňu charakteristický posledných dvadsať rokov. Vesna Opavská vyštudovala bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium grafiky na Fakulte výtvarných umení Univerzity umení v Belehrade. Samostatne vystavovala 14-krát a za svoje umelecké diela bola štyrikrát ocenená. Je nositeľkou výkupnej ceny Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2019, členkou je Združenia výtvarných umelcov Srbska, Nezávislého združenia novinárov Srbska a Mensy.

,, Zapojenie publika je podstatnou črtou umenia Vesny Opavskej. Na jej výstavách nechýbajú prieskumy a happeningy, je aj autorkou projektov, ktoré sa stretávajú s publikom mimo galérií. Jej estetika, ako aj posolstvo sú blízke modernému človeku. Ekologický aktivizmus Vesny Opavskej je afirmačný a funguje prostredníctvom uvedomenia si lásky k prírode, vychutnávania si zelene, vôní a dotykov rastlín, aby sa pocit krásy cez myslenie rozvinul do postoja o dôležitosti zachovania prirodzeného prostredia človeka.” (podľa Jasny Opavskej)