Prezentácia slovenčiny v Šíde

V stredu, 17. mája predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátoka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Slovákov v Šíde. Sústredenie v Slovenskom dome zorganizovala Nataša Kolárová, členka VR NRSNM. Rodičom, starým rodičom a početným médiám predstaviteľky NRSNM prezentovali možnosť vyučovania sa slovenského jazyka žiakom základných škôl a predškolských ustanovizní. Hovorilo sa o prednostiach poznania svojho materisnkého jazyka a o možnej podpore, ktorú môže poskytnúť NRSNM. Na stretnutí bol prítomný aj učiteľ slovenčiny Darko Bábeľ a žiaci, ktorí navštevujú hodiny programu materisnký jazyk s prvkami národnej kultúry na ZŠ sriemského frontu v Šíde, ktorí sa predstavili priliehavým programom.