Výzva na účasť v projekte

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory  Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, plánuje podporiť školy a profesorov, ktorí sa snažia inovovať svoj vyučovací proces použitím súčasných technológií za účelom skvalitnenia vyučovania v slovenskej reči na školách.

>> VÝZVA