Malý formát

Výtvarná komisia Výboru pre kultúru NRSNM po prvýkrát usporiada výstavu prác malého formátu. Vernisáž výstavy bude na začiatku novembra 2015. K tej príležitosti sa pripravuje katalóg s reprodukciami diel všetkých účastníkov. Po slovensky školení (akademickí) umelci, čakáme na Vaše práce.

Fotografiu jednej práce a údaje, čiže meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt a е-mail pre katalóg zašlite na janagarsky@gmail.com, respektíve samotnú prácu a údaje zašlite do 5. októbra 2015. Práce pre výstavu zašlite (alebo prineste) do 25. októbra 2015.

Adresa:
NSSNM
(pre Výstavu Malý formát)
Bulevar Mihajla Pupina 1/4
21000 Novi Sad

Propozície:

  • Práce iba na papieri, voľný výber typu a gramáže papiera
  • Dlhšia strana 30 cm, odporúčaná veľkosť A4 (30 cm x 20 cm), minimum 15 cm x 30 cm, maximum 30 cm x 30 cm.
  • Techniky: kresba, maľba, grafika, fotografia, kombinovaná technika…
  • Zaslať 3 nezarámované práce

Predseda Komisie pre výtvarnú činnosť Výboru pre  kultúru NRSNM
Ján Agarský
063 8961518
janagarsky@gmail.com