Kategória Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

Koľko je Slovákov v Srbsku?

Zákon o národnostných radách národnostných menšín pri priamych voľbách predpokladá formovanie menšinového voličského zoznamu. Priame voľby sa môžu uskutočniť v tom prípade, ak sa do dňa vyhlásenia volieb na tento zoznam zapíše viac ako 50% z celkového počtu príslušníkov národnostnej…