Z ôsmeho zasadnutia Výboru pre úradné použivanie jazyka a písma

V utorok 10. decembra v malej sieni budovy Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila ôsma schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na rokovacom programe ústredným bodom bolo zrušenia súdnej jednotky v Báčskom Petrovci Základného súdu v Novom Sade.

Pripomeňme, že podľa nového Zákonu o sýdlach a obôdoch súdov a verejných obžalobcoch, ktorý bol schválený na poslednej schôdzi Národného zhromaždenia Republiky Srbsko, do zoznamu súdnych jednotiek nebola zaradená  báčskopetrovská jednotka (sú tam kovačická a staropazovská) aj napriek rozhodnutia a dopisu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny ministrovy spravodlivosti a statnej spravy Nikolovi Selakovićovi na základe záverov z poslednej svojej schôdze 12. novembra v Padine. V liste NRSNM sa okrem iného:

„…Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v súlade s uvedenými jurisdikciami, na svojom 16. zasadnutí rokoval otázku novej siete súdov. S ohľadom na kritéria ako sú geografická vzdialenosť, počet obyvateľov, počet občanov príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, tradícia a skutočných potrieb, Národnostná rada rozhodla navrhnúť aby sa do novej siete súdov zaradili aj základné súdy v Kovačici, Báčskom Petrovci a Starej Pazove.

Zdôvodnenie:

  • Obec Kovačica má dlhoročnú súdnu tradíciu (više od jedného storočia), a v obci skorej pôsobil aj základný súd. Táto obec je multietnická, v ktorej žijú príslušníci srbskej, slovenskej, maďarskej a rumunskej národnosti. Slovenský jazyk je v úradnom použití na území celej obce. V súčasnej dobe najbližší základný súd je v Pančeve. Vzhľadom na to, že v Pančeve slovenský jazyk nie je v úradnom použití, príslušníci slovenskej národnostnej menšiny nie sú úplne v možnosti aby dosiahli svoje právo na úradné použitie jazyka a písma v súdnom procese.
  • Obec Báčsky Petrovec je obec s najväčším počtom príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny a jediná obec v Republiky Srbsko s väčšinou slovenského obyvateľstva. Na území celej obci v úradnom použití je srbský a slovenský jazyk a písmo. V súčasnej dobe v Obci Báčsky Petrovec pôsobí súdna jednotka.
  • Stará Pazova je mesto, v ktorom žije najväčší počet príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Na území Miestného spoločensktva Stará Pazova je v úradnom použití slovenský jazyk. Aj v Obci Stará Pazova v minulosti existoval základný súd.

Otváranie týchto základných súdov by bolo optimálne riešenie pre absolútnu väčšinu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, a vzhľadom na uvedené kriteriá geografickéj vzdialenosti, počtu obyvateľov, tradícii a skutočných potrieb príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny.“

Vzhľadom na skutočnosť, že sa takýmto činom zmenšuje úroveň dosiahnutých menšinových práv, čo nie je v súlade s platnými medzinárodnými deklaráciami, predseda výboru Pavel Marčok navrhol aby sa zorganizovala občianska iniciatíva, ktorá by mala zozbierať 30 000 podpisov občanov Srbska proti schváleniu Zákona o sýdlach a obôdoch súdov a verejných obžalobcoch. V tomto prípade by sa v súlade so Zákonom o zmene zákona o Zákone o sýdlach a obôdoch súdov znovu rokovalo v republikovom parlamente. Na záver rokovania členovia výboru jednoznačne schválili návrh aby Výbor pre úradné používanie jazyka a písma a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny aby sa podporilo založenie uvedenéj občianskej iniciatívy, ktorá by  sa pokúsila zachovať súdnu jednotku v Obci Báčsky Petrovec.