Letná škola OBSE v Kladove

V období od 1-6 júla v Kladove sa uskutočnil seminár na tému Tradicía, kultúra a rodová rovnosť, ktorý mal za cieľ poukázať na postavenie žien v spoločnosti. Na seminári prednášali Dr. Zilka Spahić Šiljak, riaditeľka letnej školy, Dr. Biljana Sikimić, Dr. Daša Duhaček, Dr. Svenka Savić, Dr. Snežana Milivojević a Zorana Antonijević. Najprv sa hovorilo o historií rozvoja ideí ženských práv, základných konceptov pohlavia a rodu, a potom o právnych predpisoch z oblasti ľudských práv a rodovej rovnosti ako sú: Charta o ľudských a menšinových právach a občianskych slobodách, Dohovor o eliminácii všetkých foriem diskriminácie žien, Zákon o rodovej rovnosti atď. Letnú školu organizovala Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Evrope (OBSE) a seminára sa zúčastnili koordinátorka Výboru pre kultúru NRSNM Mária Čániová a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Lydia Čemanová.