V Srbsku žije 52 750 Slovákov

Republikový štatistický úrad Srbska zverejnil niektoré výsledky sčítania obyvateľstva, domácnosti a bytov, ktoré sa uskutočnilo v októbri 2011. Podľa najnovšieho sčítania v Srbsku dnes žije 52.750 Slovákov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi (v roku 2002 Slovákov bolo 59.021) sa počet Slovákov v Srbsku zmenšil o 6.271, teda o niečo viac ako 10%. Vzhľadom na skutočnosť, že v období rokov 1991 – 2002 tento počet klesol o 11,78%, možno konštatovať, že dynamika poklesu počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny zostala na rovnakej úrovni. Po príslušníkoch srbského národa, ktorých je necelých šesť miliónov (5.988.150), najpočetnejší sú príslušníci maďarského (253.899), rómskeho (147.604), bosniackeho (145.278) a chorvátskeho (57.900) národnostného spoločenstva. Kompletné výsledky sčítania obyvateľstva by mali byť zverejnené do konca roka 2013.