NRSNM na pracovnej schôdzi v Šíde

 
V stredu 17. októbra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Juraj Červenák a Lýdia Čemanová, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, najprv navštívila obecný úrad v Šíde, kde sa stretla s predsedom obce Nikolom Vasić. Téma pracovnej schôdze bola Spolupráca Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a lokálnej samosprávy Obce Šíd v oblastiach kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.

 
 Vo vyhlášky pre média, predseda obce Šíd, Nikola Vasić, povedal, že je potešený návštevou delegácie a zdôraznil význam pestovania dobrých medzinacionalnych vzťahov. S druhej strany, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Anna Tomanová-Makanová, zdôraznila význam dialógu a spokojnosť s novými ideami pre zachovanie slovenského jazyka. Delegácia hovorila s predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny z rôznych oblastiach života a prace a počas rozhovoru sa zoznámila s aktivitami a problémami, s ktorými sa stretávajú. Pri tejto príležitosti Anna Tomanová-Makanová odovzdala predsedovi obce príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny. Po ukončení zasadnutia v obce Šíd, delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila KUS Jednota v Šíde, KOS Erdevík a Miestne spoločenstvo v Ľube.