Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM udelil symboly slovenskej národnostnej menšiny

Dňa 14.09.2012 predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a novinovo–vydavateľskú ustanovizeň Hlas ľudu v Novom Sade. Pri tejto príležitosti predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Pavel Marčok odovzdal symboly slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – erb, vlajku a stolovú zástavku a príručku Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny.