Okrúhly stôl pre mládežnícke organizácie pôsobiace v slovenských prostrediach

Dňa 12. decembra 2012 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa v organizácii Komisie pre spoluprácu s mládežou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnil okrúhly stôl venovaný problematike Zlepšovanie podmienok pre prácu mládežníckych organizácií pôsobiacich v slovenských prostrediach a možnosti ich spolupráce s Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny. 

Okrúhly stôl mal v prvom rade zoznamovací charakter. Stretnutia sa zúčastnili    predsedníčka a podpredseda NRSNM, Anna Tomanová-Makanová a Vladimír Valentík, podpredseda a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM, Juraj Červenák a Lydia Čemanová, predsedníčka a člen Komisie pre spoluprácu s mládežou, Daniela Feketeová a Branislav Merník, regionálny koordinátor kancelárií pre mladých, Vojislav Prkosovački, a predstavitelia viacerých mládežníckych organizácií a kancelárií pre mladých na čiom území sa úradne používa slovenský jazyk a písmo.
 
 
Okrúhly stôl sa predovšetkým zaoberal otázkou mladých v lokálnych spoločenstvách na čiom území sa úradné používa slovenský jazyk a písmo a aktivitami mládežníckych organizácií pôsobiacich v slovenských prostrediach s cieľom získať základné údaje potrebné pre zmapovanie situácie v tejto oblasti.
Účastníci okrúhleho stolu uviedli ako najdôležitejšie problémy v tejto oblasti: konzumáciu drog, malý záujem a neaktivitu mladých, malý a premenlivý rozpočet, nezamestnanosť, nedostatok priestoru na zoskupovanie mladých ľudí atď. Kvôli nedostatku informácií a zasieťovania, účastníci navrhli založiť asociáciu mládežníckych organizácií, uskutočňovanie spoločných akcií a vypracovanie spoločnej webovej stránky.