III. Seminár pre matrikárov

 
Dňa 28. novembra 2012 vo veľkej sieni Obce Báčsky Petrovec uskutočnil sa v organizácii Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny III. seminár pre matrikárov. Seminár bol venovaný téme Uplatnenie viacjazyčnosti v práci matrikárov, s osobitným dôrazom na slovenský jazyk.

 Tento seminár je, rovnako ako predchádzajúce dva, výsledkom úsilia organizátora o štandardizáciu postupov v oblasti úradného používania jazyka a písma a dosiahnutie jednotnej praxe v práci matrikárov. Okrem teoretickej časti (prednášky), podujatie malo aj praktickú časť (diskusia) s tým, že dôraz bol na riešení problémov, s ktorými sa matrikári stretávajú v praxi. 

 
Teoretickej časti podujatia sa zúčastnili Dr. Anna Márićová a Dr. Anna Makišová, spoluautorky publikácie Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny, právnička Mária Triašková, matrikárka v Obci Báčsky Petrovec, Đorđija Zvicer, vedúci služby pre informatiku mestskej správy Subotice, a Tihomir Prćić, operátor, ktorý má na starosti archivovanie dát v mestskej správe Subotica. 

 Pre účastníkov seminára bola pripravená zaujímavá prezentácia softvéru pre matriky. Tento softvér umožňuje dvojjazyčný výpis z matriky, prehľad vydaných výpisov, obsahuje implementované právne predpisy a dobre vyriešenú prehliadku vykonaných zápisov a vydaných výpisov. Softvér je technicky veľmi dobre urobený a matrikárom významne uľahčuje prácu.