Lalitská Tortiáda

V sobotu 7. októbra v Laliti v organizácii Miestneho spoločenstva Laliť sa  tretíkrát konala Tortiáda, podujatie, o ktoré je veľký záujem, najmä u tortárok. O 14.00 hodine v Základnej škole Nestora Žučného podujatie otvoril predseda Rady Miestneho spoločenstva Laliť Janko Benka a prítomným sa prihovorila i predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková.

Okrem výstavy tort organizátori pre prítomných zabezpečili rôznorodú ponuku na celodenné pobavenie. Defilé fiakrov, koní a kočov, ovčiarskych psov, varenie paprikáša a kultúrno-umelecký program. Na programe okrem domáceho KUS Branislava Nušića vystúpili hostia zo SKUS Jána Kollára zo Selenče, a to spevácka a tanečná skupina a spevácke skupiny  z Kuly a Srbského Miletića. Podujatie a organizátorov svojou prítomnosťou poctili aj hostia z Matice slovenskej z Rijeky.

Od 14.30 do 15.00 hodiny prebiehala výstava tort, ktorých bolo prihlásených až 43. Súťažili v dvoch skupinách, a to slávnostné a detské torty. V každej kategórii boli udelené až tri ceny, ale organizátor odmenil tak najmladšiu, ako aj najstaršiu tortárku. Po hodnotení si návštevníci podujatia mohli torty kúpiť a prostriedky z predaja budú usmernené do základnej školy a  deťom, ktorým je pomoc nevyhnutná.

Tortiádu finančne podporila Turistická organizácia Obce Odžaci.

Oslavy vyvrcholili koncertom hudobnej skupiny z Leskovca a sólistu Alena Islamovića.