Návšteva Gymnázia v Kovačici

V pondelok 9. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová navštívili Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici. Delegáciu NRSNM privítal riaditeľ Mišo Žiak a profesorka slovenčiny Tatiana Bovdišová. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 6.000,00 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do slovenskej triedy na kovačickom gymnáziu.

Za prítomnosti členky Komisie pre štipendiá NRSNM Tatiany Bovdišovej bola štyrom žiakom Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici odovzdaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná úhrada bude žiakom odovzdaná dvakrát po 10.000,00 dinárov na účet behom prvého a druhého polroka.

Predstaviteľky NRSNM s vedením školy hovorili o možnej spolupráci, realizácii početných projektov a zapájaní učiteľov do tímov na vypracovanie vzdelávacích výkonov a maturitných skúšok a zobrali účasť na oslavách Dňa školy.