Kovačický október 2023

Tradičné oslavy – Kovačický október sa tentoraz začali v posledný septembrový deň o 12.00 hodine slávnostným zasadnutím Rady MS Kovačica. Prítomných privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Adam Jonáš, potom sa prihovorili: predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík, náčelníčka Juhobanátskeho obvodu Marína Tomanová, predseda Matice slovenskej v Srbsku Branislav Kulík, tretí tajomník Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Boris Konček a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková. Pozvanie na oslavy prijali a na slávnostnom zasadnutí sa zúčastnili aj predstavitelia lokálnej samosprávy, cirkví, delegácie zo zbrataných miest ako i predstavitelia všetkých miestnych spoločenstiev z Kovačickej obce, riaditelia a riaditeľky vzdelávacích a kultúrnych ustanovizní, tiež i predstavitelia organizácií, združení, spolkov a podnikov pôsobiacich v Kovačici.

Hlavným zámerom osláv je prezentácia ľudovej kultúry a tradície Slovákov na území Kovačickej obce, ich umenia ako aj športových akcií.

Už o 13.00 hodine na plató pred Galériou insitného umenia otvorili 72. ročník Októbrového salóna.  Prítomných privítala riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnajová-Barcová a prítomným sa potom prihovorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Výstavu otvoril predseda Obce Kovačica Jaroslav Hrubík.

Oslavy  o 14.00 hodine pokračovali v Galérii Babka otvorením výstavy pod názvom Jubilanty slovenského insitného maliarstvav Srbsku, o 15.00 hodine kultúrno – umeleckým programom Ochotníci svojmu mestu na nádvorí MS kde prebiehal aj Jarmok ručných prác a gastronomických špecialít , ale aj varenie bryndzových halušiek a tortiáda.

V popoludňajších hodinách prebiehal Turnaj v katáne, v Spoločenskom kútiku Mozaik a futbalový zápas Slávia – Dolina v ŠRC Slávia. Vo večerných hodinách na nádvorí MS začiatok osláv ukončili ľudovou veselicou.