Návšteva Gymnázia v Báčskom Petrovci

V utorok 10. októbra 2023 predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková s koordinátorkou Výboru pre vzdelávanie Svetlanou Zolňanovou navštívila Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Delegáciu NRSNM privítali riaditeľka Vieroslava Struhárová a triedni profesori. Pri tejto príležitosti predstaviteľky NRSNM rozdelili darčeky vo forme finančnej podpory v hodnote 6.000,00 dinárov pre žiakov prvého ročníka zapísaných do slovenskej triedy na gymnáziu a stredných odborných školách.

14 žiakom bola odovzdaná zmluva o finančnej podpore v tvare štipendia pre stredoškolákov. Finančná úhrada bude žiakom odovzdaná dvakrát po 10.000,00 dinárov na účet behom prvého a druhého polroka.