Podpora na zápis do slovenských tried

Výbory: pre vzdelávanie, informovanie a úradné použitie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny finančne podporil zápis žiakov do slovenských tired na stredných školách nasledovne:

– Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci 24 prvákov zapísaných na všeobecný odbor gymnázia, 22 prvákov zapísaných na informatický odbor a 17 prvákov zapísaných na kuchársky odbor.

– Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici 9 prvákov, ktorí sa prvýkrát zapísali na všeobecný odbor.

– Zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade 24 prvákov, ktorí sa prvýkrát zapísali na všeobecný odbor- zdravotná sestra.