Deň 14. mája 2024

Konferencia venovaná Martinovi Jonášovi

Dňa 11. mája 2024 vo veľkej sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Jonáš – minulosť, súčasnosť, budúcnosť venovaná osobnosti a dielu insitného umelca Martina Jonáša. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti 100. výročia narodenia tohto významného maliara a…

Z návštevy evanjelikov z Liptovského Mikuláša

Dňa 10. mája 2024 sídlo NRSNM v Novom Sade navštívil cirkevný zbor ECAV z Liptovského Mikuláša zo Slovenskej republiky v čele s námestným farárom Mgr. Jozefom Havrilom ml. a Mgr. Jánom Zahorcom, farárom ev. cirkevného zboru v Pivnici. Vzácnych hostí zo Slovenska privítala predsedníčka NRSNM…