Mesiac september 2023

Odovzdávanie darčekov v Novom Sade

Od roku 2016 sa v Materskej škole Radosno detinjstvo v škôlke Kolibrík na ulici Jašu Tomića číslo 3 realizuje predškolský program po slovensky pre 24 deti vekovo zmiešaných skupín od 3 do 5 rokov. V utorok 26. septembra t.r. predsedníčka Národnostnej…

Výtvarný tabor z príležitosti 200-ročného Jánošíka

Dňa 2. septembra 2023 v Jánošíku sa uskutočnil 5. Výtvarný tabor z príležitosti 200. Osláv Príchodu Slovákov do tejto banátskej osady. Témou tábora boli akurát tieto významné oslavy Jánošíka. Aj tento rok prítomných privítal Jozef Omasta, predseda MOMS Jánošík a…

Rozdelené finančné prostriedky z Výboru pre vzdelávanie

V pondelok, 18. 09. predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Dušanka Petráková a predseda Výboru pre vzdelávanie Ján Pavlis podpísali zmluvy o finančnej podpore a preberaní didaktických pomôcok pre školy a združenia, ktorých okruh pôsobenia sa zakladá na zachovaní slovenského národnostného školstva z rozpočtu výboru…

Slávnostné podpisovanie zmlúv z Verejnej výzvy  Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2023, 3. mája zverejnila výzvu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre…

48. Babinkove stretnutia

Dňa 9. septembra 2023 v Padine sa na tamojšej základnej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 48. Babinkove stretnutia. Ide o podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára…