48. Babinkove stretnutia

Dňa 9. septembra 2023 v Padine sa na tamojšej základnej škole v organizácii Obecnej knižnice Kovačica – pobočky v Padine, uskutočnili 48. Babinkove stretnutia. Ide o podujatie, ktorým si Padinčania spomínajú na popredného slovenského básnika, literárneho kritika, prekladateľa a novinára Michala Babinku. Babinkova tvorba bola rozsiahla a mnohotvárna a v slovenskej vojvodinskej literatúre má čestné miesto. Organizátorom podujatia Babinkovo dielo je inšpiratívnym podkladom už 48 rokov a tentoraz ústrednou témou stretnutia bola Knižnica a básnici. Literárnemu obecenstvu sa predstavili Mária Kotvášová-Jonášová, Zdenka Valentová-Belićová, Ladislav Čáni a Vladimír Valentík. Zúčastnili sa ich aj hostia z Klubu spisovateľov Čukarica pri Galérii 73 v Belehrade. Tohtoročné Babinkove stretnutia otvorila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Večierok moderovala Andrea Lomenová-Sabová, organizačne sa podieľala  Obecná knižnica Kovačica – oddelenie v Padine za finančnej pomoci NRSNM, Obce Kovačica a Obecnej knižnice Kovačica.

Michal Babinka sa narodil 25. augusta v roku 1927 v Padine. Bol pedagógom na viacerých miestach a neskôr pracoval ako redaktor a novinár. Bol tiež literárnym kritikom a šéfredaktorom časopisu Nový život. Ku koncu života sa venoval literárnej tvorbe ako slobodný umelec. V 60. rokoch sa stal priekopníkom moderného básnického výrazu v slovenskej vojvodinskej literatúre a výraznou mierou prispel i k modernizácii literatúry pre deti.