Odovzdávanie darčekov v Novom Sade

Od roku 2016 sa v Materskej škole Radosno detinjstvo v škôlke Kolibrík na ulici Jašu Tomića číslo 3 realizuje predškolský program po slovensky pre 24 deti vekovo zmiešaných skupín od 3 do 5 rokov. V utorok 26. septembra t.r. predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušaka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová vychovávateľke Mariene Srnkovej odovzdali vyučovacie pomôcky, TV a tlačiareň pre deti v slovenskej skupine za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.