Výzva na účasť na 53. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín 2023

NRSNM, ÚKVS, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka vyzývajú slovenské ochotnícke divadelné súbory zo Srbska, aby sa prihlásili na 53. ročník Divadelného vavrína, ktorý sa začne 27. októbra 2023 v Starej Pazove. Slávnostné vyhodnotenie a udelenie cien je plánované na 4. november 2023.

Písomnú prihlášku (v prílohe) potrebné je poslať najneskôr do 8. októbra 2023 na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov,
Arsu Teodorovića 11,
21 000 Nový Sad,

alebo e-mailom na adresu ustavprekulturu@gmail.com.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S úctou,

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov     Завод за културу војвођанских Словака
Arsu Teodorovića 11,                                      Арсе Теодоровића 11,
21 000 Nový Sad                                            21 000 Нови Сад