Delegácia Rady Európy navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Z kancelárie Rady Európy v Belehrade a projektu „Boj proti diskriminácii a podpore rozmanitosti v Srbsku“ vedúci divízie zo Štrasburgu, pán Thorsten Afflerbach, spolu s projektovým tímom Svetlanou Rakićovou a Majou Mikićovou Landratoske. , navštívila vo štvrtok 21. septembra Nový Sad a Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny. V priestoroch NSSNM delegáciu prijala predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková a predsedníčka VR NRSNM Elena Turanská.

K témam diskusie patrilo fungovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, všetkých výborov: pre vzdelávanie, informovanie, úradné používanie jazyka a písma a pre kultúru, spolupráca s ostatnými národnostými radami, ako aj pokračovanie v spolupráci súvisiacej s vypracovaním Akčného plánu.