Slávnostné podpisovanie zmlúv z Verejnej výzvy  Výboru pre úradné používanie jazyka a písma

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, na základe Plánu a programu Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na rok 2023, 3. mája zverejnila výzvu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023.

            Zámerom výzvy je podpora budovania infraštruktúry a skvalitňovania podmienok činnosti a podpora bežných programových aktivít slovenských spolkov, organizácií a združení slovenského národného spoločenstva v Srbsku.

Na súbeh sa mali možnosť prihlásiť registrované právnické osoby – organizácie a združenia, ktorých pôsobenie je založené na pestovaní a rozvíjaní slovenskej identity na území Srbska. Pri posudzovaní projektov bol hodnotený predovšetkým význam a prínos projektu k zachovávaniu národnej a kultúrnej identity príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Prihlášky bolo potrebné zaslať najneskoršie do 18. mája 2023.

Všetky zaslané prihlášky analyzovala komisia v zložení Miroslav Jurica, Miroslav Tomáš, Tatiana Vujačićová a Ján Sklabínsky ktorá zasadala dňa 04. septembra 2023 v Novom Sade, hodnotila 49 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2023 v hodnote 2.326.000,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie, Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM schválil väčšinou hlasov na svojej 3. elektronickej schôdzi, ktorá sa uskutočnila od dňa 04.09.2023 do 06.09.2023.

V pondelok 18. septembra 2023 o 11.00 hodine v priestoroch NRSNM bolo slávnostné podpisovanie zmlúv, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia 48.  inštitúcií, združení a spolkov a Dušanka Petraková, predsedníčka NRSNM, Miroslav Jurica, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.