Školenie pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín

pod názvom

Inštitucionálne mechanizmy a účasť národnostných rád na príprave predpisov s dôrazom na úradné používanie jazyka a písma

 

V termíne od 13. do 15. septembra sa na Striebornom jazere uskutočnil seminár pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín venovaný otázkam v oblasti úradného používania jazyka a písma, ktorý zorganizovala Misia OSCE v Srbsku v spolupráci s Republikovým sekretariátom pre legislatívu R.Srbsko. Prednášajúcimi na seminári boli Milica Rodić, poradkyňa pre otázky národnostných menšín, Misia OSCE v Srbsku a Darko Radojičić, asistent riaditeľa Republikového sekretariátu pre legislatívu.

Prítomní predstavitelia národnostných rád sa mohli podrobne informovať o úlohe kompetentného orgánu pri príprave predpisov o úradnom používaní jazyka a písma a o zákonnej právomoci národnostných rád v oblasti úradného používania jazyka a písma. Diskutovalo sa aj o nasledujúcich témach: Rozdiel medzi súkromným, verejným a úradným používaním jazyka a písma, legislatívny rámec pre pôsobenie NRNM v tejto oblasti, verejná moc NRNM v tejto oblasti (prijímanie opatrení a činností, navrhovanie opatrení a aktivít, verejná moc NRNM v tejto oblasti), vyjadrovanie názorov, rozhodovanie a uvádzanie jazyka do úradného používania.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa na seminári zúčastnili predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Miroslav Jurica a koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Mária Poptešinová.