K vydávaniu učebníc

V piatok 5. mája t.r. sa v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi vydavateľstiev Klett, Nový logos a Freska. V mene vydavateľstiev sa na zasadnutí zúčastnila riditeľka Gordana Kneževićová Orlićová a redaktorka Tijana Popovićová. O možnostiach prekladu vymenených učebníc pre 1. a 5. ročník základnej školy a o prekladoch učebníc pre 4. ročník stredných škôl do slovenčiny hovorili s hosťkami predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová. Podrobne sa analyzovala aj možnosť prekladov multimediálnych dodatkov, ktoré sú súčasťou QR kódov v pozmenených učebniciach ako aj o možnostiach prekladov pracovných zošitov, testov a prezentácií, ako dodatočného materiálu pre prácu učiteľov.

Takúto obohatenú ponuku NRSNM bude prezentovať aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským na júnovom zasadnutí. S prácou na pozmenených učebniciach sa začne ihneď a materiály pre žiakov a učiteľov môžeme očakávať k dispozícii už v septembri toho roku.