11. Kurz jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú 11. KURZ JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry
Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať v stredu 18. mája 2011 v termíne od 12.00 – 14.00 h. v zasadačke NVU Dnevnik, Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.