12. festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči

Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie
Kultúrne centrum Kysáč
Vás pozýva
na 12. festival Zuzany Kardelisovej,
festival ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie
a poslanie ženy v spoločnosti,

ktorý sa uskutoční v Kysáči 5. – 8. novembra 2015

 

Festival financovala SPRÁVA PRE KULTÚRU MESTA NOVÝ SAD a
finančne podporil ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ Slovenská republika


Štvrtok 5. 11. 2015

o 20.00 h
Otvorenie festivalu

hosťujúce predstavenie po srbsky:
Divadelná odbočka KUS Branka Radičevića, Stará Pazova
Francis Veber: Blbec na večeru   
Preklad: Ivanka Pavlovićová
Réžia: Alexander Bako

Piatok 6. 11. 2015
o 12.00 h
Pietna spomienka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne

o 19.00 h (Klub KISS)
Ochotnícke divadlo Janka Čemana, Pivnica
Tennessee Williams: Dokonalá analýza v podaní papagája
Réžia: Ján Kmeťko

o 20.00 h (veľká sála)
Divadlo VHV, Báčsky Petrovec
Katarína Mišíková Hitzingerová: Hore nohami
Réžia: Hana Tanciková

Sobota 7. 11. 2015
o 18.00 h
Dubnické divadlo, Dubnica nad Váhom – Slovenská republika
Jaromír Břehový: Zborovňa
Preklad: Marta Vojtášová
Réžia: Mária Tarabová
 
o 20.30 h
Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna pri Dome kultúry Michala Babinku, Padina
Pavel Brezník: Čóó
Réžia: Pavel Brezník

Nedeľa 8. 11. 2015
o 20.00 h
Zhodnotenie festivalu a udelenie cien

Na počesť odmenených
Slovenské vojvodinské divadlo
Ivan Stodola: Čaj u pána senátora –  reality show
Réžia: Richard Sanitra
Tešíme sa na Vašu prítomnosť                      
Kultúrne centrum Kysáč

Tešíme sa na Vašu prítomnosť
Kultúrne centrum Kysáč